(Hamar Dagblad)

Fylkesrådets har presentert sin innstilling i skole- og tilbudsstruktursaken for de videregående skolene i Hedmark.

Ble spart

De foreslår ikke å legge ned Storhamar videregående skole. Også Stange videregående skole anbefales å få drive videre.

– Vi har ikke klart finne noen innsparingsmuligheter knyttet til skolestrukturen i Hamar-regionen. Først og fremst har vi vurdert de bygningsmessige utredningene. De snakker sitt eget spårk. Ingen av modellene vi har vurdert gir oss noen besparelser. Snarere gir de oss merutgifter, sier fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang.

– Over 45 prosent av videregåendeelevene er hjemmehørende i Hamar-regionen. Det er ikke mulig å gjøre endringer her, for det vil påføre oss ekstrakostnader. I stor skala.

Midt-Østerdal videregående, avdeling Koppang og Nordstumoen, anbefales heller ikke å avvikles.

Fylkesrådet gjør ikke noe med skolestrukturen i Fjell-regionen.

– Vi gjør ikke noe med de to skolene i Nord-Østerdal i første rekke. Vi har bare disse to skolene, og de må ligge der de ligger. Avviklinger her ville få negative virkinger for nærmiljøer og regionen, og vi ville få lange avstander til skoletilbudene og flere borteboere. Men de vil merke at det blir et smalere tilbud, etterhvert.

Skarnes videregående skole er den eneste skolen som foreslås å avvikles.

Det tiltaket vil gi en innsparing bygningsmessig på 68,5 millioner kroner i et 20-årsperpektiv, og en årlig innsparing på 6,3 millioner, mener fylkesrådet.

Man innfører også et normtall for antall elever ved inntak før et tilbud kan settes igang, tilsvarende 60 prosent. Det vil si ni elever ved yrkesfag, og 19 studiespesialisering.

Fallende elevtall

Antall 16-18-åringer i Hedmark vil synke fra 7.200 i 2016 til 6.400 i 2025. Dermed får fylkeskommunen redusert inntektene med 140 millioner kroner i 2019 sammenlignet med 2014-tallene. Samtidig forventer man at flere ungdommer vil velge private skoler.

– Dette er det vanskeligste arbeidet jeg noensinne har gjort. Dette betyr mye for mange, så vi har lagt ned mye arbeid i dette. Men: Elevnedgangen fordrer tiltak fra oss. Vi må tilpasse tilbudsstrukturen etter det elevtallet vi har, sier Gjestvang.

– Reduserte inntekter og elevnedgang gir totalt et meget utfordrende bilde. Klarer vi å opprettholde kvaliteten selv med disse innsparingene? Det er en stor kattepine for oss, innrømmer Gjestvang.

I Hedmark vil det bli 1027 færre ungdommer i alderen 18–20 år fram mot 2025. I Hamar-regionen vil det bli en nedgang på 206 16-18-årsinger i samme periode.

94 høringsutspill har kommet i saken. Man har vurdert avvikle Storhamar og Stange i Hamar-regionen. I Glåmdal-regionen har man vurdert avdelingene Sønsterud, Flisa og Skarnes i Solør. Og i Sør-Østerdal har man sett på avvikling av Avdelingene Nordstumoen og Koppang på Midt-Østerdalen videregående skole.

Saken besluttes i april 2017.