(Hamar Dagblad)

– Jeg er heldig som får starte skoleåret på ny skole. Også er det moro å treffe venner igjen. Jeg har savnet å treffe vennene mine i ferien, forteller Oliver Rønning Myrvang på første dag i sjette trinn.

Første skoledag fikk han sågar æren av å gå med gul vest med ordet «trivselsleder» på brystet ute i friminuttet på nye Hamar Montessoriskole oppe mot Hedmarktoppen. Med den fulgte det et ansvar for at alle elever, nye og gamle, hadde noen å omgås med i friminuttet.

Endelig samlet

Rektor Magnus Holmern nøt synet av de mange elevene som hadde første skoledag:

– Herlig å være i gang, og se at skolen har vokst siden vi gikk ut i sommerferie. Nå er vi nærmere 100 elever, og vi starter et nytt skoleår med lokalene i orden, sier Holmern.

Skolen åpnet i februar og man har fått testet lokalene i et halvår.

– Vi er veldig fornøyde med arkitektenes løsninger, og vi har brukt et halvår på å bo oss inn i nylokalene. Nå skal vi bruke et halvår på de siste detaljene rundt drift og utsmykning.

Det er en stor variasjon i innelokalene. Innendørs har det blitt store og luftige grupperom etter kontorlanskapprinsippet, men her finner man også mer skjermede rom.

– Den nye skolen er lagt opp både til et mylder av aktivitet og til konsentrasjon. Også for de ansatte har dette vært et løft, og litt av en overgang. Fra å være spredd på to steder, ungdomsskolen på Sæhli gård og barneskolen på Ener samfunnshus er alle nå samlokalisert, sier Holmern.

– Også har det vært moro å se barne- og ungdomsskolen fungerer bra sammen, og at det er blitt et spennende miljø hvor det å være liten og stor sammen har blitt en styrke. Det ligger mye sosial læring i det store aldersspennet i skolen vår, språklig og modningsmessig.

«Doblet» Greveløkka

God stemning også ved Greveløkka skole. Ordfører Einar Busterud besøkte skolen i anledning av åpningen av nybygget. Skolen har blitt nesten dobbelt så stor. Nye klasserom, større spesialrom, flere kontorer for lærerne og et helt nytt skolekjøkken i tillegg til oppfriskede utearealer møtte elever og ansatte på første skoledag.

– Hyggelig å ønske nye elever og nye ansatte velkommen til en flott skole. Vi er veldig fornøyde med den utvidede skolen. Nå tar vi den i bruk og koster på oss og bruker litt tid på å justere underveis, sier rektor Sissel Bakke Tvedten.

Inne i et av klasserommene til førstetrinn var assistent Tone Merethe Sveen glad for å være i gang. Heretter skal første og andre trinn være i første etasje og tredje og fjerde trinn i etasjen over:

– Nybygget er lyst og fint og henger godt sammen med det gamle. Det føles som om hele skolen er blitt bedre egnet til undervisning.