Vann- og kloakkledninger skaper trøbbel for hallen i søndre

Grunnarbeidene til idrettshallen i søndre stoppet opp da det ble oppdaget at vannledningen lå 30 centimeter fra hjørnet.