(Hamar Dagblad)

Hamar kommune har inngått avtale med IT-leverandøren Atea om opplæring i digitale verktøy for skoleledere, lærere og elever. Avtalen har verdi på omtrent 1 million kroner og omfatter alle skoler på Hamar.

– Opplæringen skal innfatte at lærerne: Har gode ferdigheter i bruk av nettbrett som en grunnleggende ferdighet, finner en balanse mellom bruk av nettbrett og PC som skal gi elevene gode digitale ferdigheter, kan anvende nettbrett som et godt verktøy i det faste læringsarbeidet og ser verdien av den pedagogiske bruken av iPad i den daglige undervisningen og kan bruke dette i alle fag, melder kommunen.