Frydenlund skole kan bli lagt ned og elevene overført til Hanstad og Ydalir

Dersom kommunestyret vedtar at alle ungdomsskoleelevene i kommunen skal gå på Elverum ungdomsskole, kan Frydenlund skole bli ofret for å utnytte kapasiteten som blir ledig på den nåværende Hanstad barne- og ungdomsskole.