– Kirkeby er en god skole, som ikke bør legges ned

FAU-leder Nina Mobæk har merket seg at Kirkeby oppvekstsenter igjen er truet av nedleggelse, noe hun synes er uheldig: – Kirkeby er en god skole, som bør bestå, mener hun.