Ønsker mindre bilkjøring til skolene

TRYGGERE SKOLEVEG: Trygg Trafikk ber foreldre tenke gjennom om det er nødvendig å kjøre barn til og fra skolen. Færre biler vil gi en tryggere skoleveg, mener de.

TRYGGERE SKOLEVEG: Trygg Trafikk ber foreldre tenke gjennom om det er nødvendig å kjøre barn til og fra skolen. Færre biler vil gi en tryggere skoleveg, mener de. Foto:

Mandag er det skolestart over hele landet, og det betyr at mer enn 62.000 barn skal ut i trafikken. Trygg Trafikk ber foreldre om å la barna gå eller sykle for å gjøre skolevegen tryggere.

DEL

– Unødvendig kjøring til skolene er et økende problem for mange skoler. Selv om det er gjort i beste mening fra foreldrenes side, fører kjøringen heller til at det mer utrygt rundt skolene og langs skolevegen, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, i en pressemelding.

For at norske skoleveger skal bli tryggere, ønsker derfor Trygg Trafikk at flere foreldre lar bilen stå og heller tilrettelegger for at barna kan gå eller sykle til skolen.

Trygg Trafikk mener flere foreldre bør spørre seg om de virkelig trenger å kjøre til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene være med å gjøre skolevegen tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fortsetter hun.

Å etablere «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder.

Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer foreldre som ønsker å lage en hjertesone rundt sine barns skole til å ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de sammen kan finne den beste løsningen.

Hvordan er skolevegen der du bor?

At det skal være trygt for barn å ferdes til og fra skolen, er noe de fleste er opptatt av.

Mange steder kan manglende infrastruktur eller tiltak gjøre at skolevegen blir mindre trygg.

Hvordan ser det ut hos deg? Har barnet ditt en skummel skoleveg? Eller har skolen eller foreldre tatt noen smarte grep for å sikre skolevegen bedre?

Tips Østlendingen ved å sende en mail til redaksjonen@ostlendingen.no.

Artikkeltags