(Hamar Dagblad)

– Alle barn skal få oppleve en god start på skolen, sa Jonas Gahr Støre.

Arbeiderparti-lederen valgte å komme til Campus Hamar og Høgskolen i Innlandet for å presentere Arbeiderpartiets skolesatsinger for de neste fire årene.

Foran studenter og høyskoleansatte gikk han igjennom 16 punkter som han og Arbeiderpartiet mener skal sørge for en bedre norsk skole.

SFO-reform

– Vi vil ha en lese-, skrive- og regnegaranti etter andr etrinn. Da kan vi kartlegge hvor de svikter for den enkelte elev, og finne ut hvor en sette inn ressurser, sa Støre.

Samtidig lanserte han et løft for skolehelsetjenesten:

– Vår ambisjon er at hver skole skal ha et tilbud om skolehelse – hver dag. For å frita læreren fra å ha en helsefunksjon, men også for å kunne tilby elever med utfordringer hjelp.

Arbeiderpartiet ser for seg å styrke lærerutdanningen med en femårig masterutdannelse. De ønsker mer praksis, mer pedagogikk, mer intensiv opplæring og mer etter- og videreutdanning.

Støre vil sette av en milliard kroner til å ruste opp yrkesfagene i videregående skole.

Partiet vil dempe teoridelen og styrke det praktiske innholdet i skolen. De ønsker en SFO-reform, med mer søkelys på aktivitet og et løft i kvaliteten i SFO-hverdagen. Her ser Støre for seg at SFO-tiden kan brukes til å følge opp elever som sliter i skolen tettere.

– Vi må få koding inn i skolen. Ungdommen er racere på sosiale medier, men de må forstå kodingen. For alt som kan digitaliseres i samfunnet vil bli digitalisert. Derfor trenger vi også 1.000 flere IKT-studieplasser i Norge.

Og, det meste konkrete tiltaket som ble presentert på Hamar:

– Vi ønsker 3.000 nye lærere innen 2021. 1.000 av dem følger av at befolkningen vokser, men vi legger altså 2.000 nye lærere oppå dette for å sikre at den enkelte elev skal bli bedre sett. Og dette tiltaket skal være målrettet mot første- til fjerde trinn. Hver kommune skal ha ressurser til tidlig innsats.

Ønsket om nye barneskolelærere kommer parallelt med at lærerutdanningene i Hedmark opplever at det er vanskelig å fylle studieplassene for nye lærere til barnetrinnene.

– Vi vil ha en nasjonal rekrutteringskampanje for å få inn flere lærere. Og: Det er i dag en lærerreserve på 30.000–40.000 som jobber i andre deler av samfunnet. Mange av dem sier at det er lærere de helst vil være. Her er det åpenbart en ressurs vi kan søke etter, sier Støre.

Fire milliarder

Støre ønsker også en økning av kompetansen i barnehagen og en voksentetthet på 50 prosent barnehagelærere. Arbeiderpartiet vil kutte byråkrati, rapportering og tidstyveri i skolen og ønsker flere yrkesgrupper representert i skolene.

– Hva vil alt dette koste?

– Lærerløftet, i overkant av to milliarder kroner. En milliard kroner til yrkesfagløftet. Skolehelsetjeneste: 200–300 millioner kroner. Med de andre tingene jeg nevnet så kommer vi opp på fire milliarder kroner. Det er mye penger, så det første vi sier nei til er nye skattelettelser for å skape flere nullskattytere.