Flere lærerstudenter søkte lærerjobb på Ydalir, men de ble ikke tatt med i vurderingen

Da Ydalir for første gang utlyste en lærerstilling var det hele 39 søkere på stillingen. – Håper det handler litt om at vi er en ny skole der folk har lyst til å jobbe.