Gå til sidens hovedinnhold

Skolebøker og leseressurser

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Handlings- og økonomiplanen 2022-2025 for Elverum kommune har i år et meget fint bilde på framsiden. Tre glad barn i lesekroken på biblioteket med hver sin bok. Dette bildet skal illustrere Elverums fremtid. Det er barna som er fremtiden, de trenger gode oppvekstsvilkår. Dessverre følger ikke innholdet i planen, slik den foreligger nå, like godt opp framsiden.

Vi finner flere salderingspunkter som går på rasjonalisering og omorganisering innenfor områder som omhandler barn og unge. Leser vi litt videre er det ramser opp en liste over tiltak som er foreslått ikke prioritert. På denne listen finner vi to ting som Utdanningsforbundet reagerer på; skolebøker og leseressurs.

I august 2020 begynte innføringen av den nye læreplanen Fagfornyelsen. For å gjennomføre dette trengs det oppdaterte læreverk, både digitale og analoge. Elverumsskolen må ivareta alle elevene og da trenger pedagogene metodefriheten det er å velge mellom analoge og digitale læreverk. Det sier seg selv at å undervise i samfunnsfag på ungdomsskolen med bøker fra 2006 er ikke å gi den mest oppdaterte informasjonen, og elevene våre i Elverum fortjener bedre enn det. Vi trenger analoge bøker og pedagogisk valgfrihet for å gjennomføre Fagfornyelsen.

Bemanningen i Elverumsskolen er slik det er nå helt nede på minstenormen av lovfestet pedagogisk personale. Å ha tilpasset leseopplæring der alle elevene føler mestring er en stor oppgave som ingen av pedagogene i Elverumsskolen tar lett på. Å øke bemanningen for å styrke intensiv opplæring i lesing for å sikre mestringsfølelsen til elevene med en gang er meget viktig. Vi ser at det er en økende trend på spesialpedagogiske tiltak på mellom- og ungdomstrinnet som vi ønsker å redusere med denne type tiltak. Vi ønsker at alle barn og unge i Elverum skal føle mestring på sitt nivå. En god start på skolen i 1.-4. klasse kan være en god begynnelse!

Kommentarer til denne saken