Skremmende aktuelt fra Anno museum: Likheten mellom koronapandemien og spanskesyken