Skulle behandle noe helt annet. Endte med heftig diskusjon i kommunestyret

Da kommunestyret skulle behandle kunst inne og ute ved den nye barneskolen som nå bygges, ble det en heftig diskusjon om uteområde til grøntanlegg og boltreplass blir stor nok. – Riv Rekka og ta i bruk arealet der til mer uteområde.