Skurlaget har sendt ut permitteringsvarsel til 30 personer: – Det er nå en veldig stor usikkerhet rundt hele situasjonen

Royalimpregnert kledning kan være mer brannfarlig enn først antatt fordi produktet aldri har vært underlagt testing.