Tomas (37): – Med 15 ukers pappaperm er det rom for mye tørrtrening hjemme

Av

Så langt i høst har det blitt avviklet seks lokale riflestevner i regi av DFS på 15-meter. I tre av stevnene har det vært overraskende vinnere.