Forhandlingene handler om alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.

Partene skulle opprinnelig vært i mål med første del av forhandlingene innen 31. oktober i fjor, men utsatte da fristen til 1. februar. Nå er fristen igjen utsatt.

– På grunn av statsrådsskiftet er det avtalt ny frist onsdag 12. februar, sier seniorrådgiver Morten Dagre i departementet til NTB.

Mangeårig arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ble sist fredag avløst av Torbjørn Røe Isaksen (H).

Målet i den første runden er å avgjøre hvordan pensjonen til ansatte med særaldersgrense skal utformes når offentlig sektor går over til en ny pensjonsordning. Hvilke yrkesgrupper som i fremtiden skal ha en særaldersgrense, og hvorvidt aldersgrensen skal økes, skal imidlertid ikke forhandles i denne runden, men tas i en egen prosess senere.

For arbeidstakerne er målet å finne løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke kommer urimelig ut sammenlignet med andre grupper.

Forhandlingene gjelder grupper som politifolk, sykepleiere, renholdere, fengselsbetjenter, militært personell, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere og fysioterapeuter.