(Hamar Dagblad)

Både pandemien og krigen i Ukraina har aktualisert problematikken rundt dette med sannhetsgehalt og etikk. Hvem skal man tro på når mange hevder å eie sannheten og hvordan påvirker dette våre moralske kompass. Hvilke dilemmaer står vi overfor? Hvordan kan etikken hjelpe oss å navigere? Dette er noe av det som skal belyses når Hamar rotaryklubb inviterer til et seminar med et slagkraftig deltakerpanel. Professor i filosofi Einar Øverenget innleder og loser deltakerne gjennom dagen med innlegg fra politisk kommentator Harald Stanghelle, tidligere forsvarssjef Harald Sunde, ordførerne Anita Ihle Steen og Einar Busterud, leder av Nammo, Morten Brandtzæg og biskop Solveig Fiske.

– Vi er stolte av å ha fått etablert denne spennende forsamlingen og vi gleder oss til å løfte frem etikkens betydning for oss som beslutningstagere. Etikk handler om valgene vi tar, hva vi gjør og hva vi ikke gjør, hvem vi tror på og hvem vi ikke tror på - hver dag, hele tiden, sier Hilde Stenseth som er leder i samfunnskomiteen i Hamar rotaryklubb.

– Vi fikk tak i de folkene vi ønsket oss mest, sier president i Hamar rotaryklubb, Tor Rullestad.

Sist gang klubben hadde et lignende seminar var i 2005, og da var det om lag 300 frammøtte på Scandic. Det har i ettertid vært snakket om å gjenta det, men den frivillige organisasjonen har hatt en del andre prosjekter gående, så tida har rett og slett ikke strukket til.

– Men det er ikke tilfeldig at vi arrangerer dette seminaret nå. Vi synes det er riktig å sette dette på dagsorden nå, og når muligheten var der valgte vi å gripe den, sier Rullestad.

Rotary er en yrkesklubb, så det er naturlig at det yrkesetikken som er seminarets grunnmur, så temaene som belyses kan være til nytte for alle, uavhengig av yrke. En etisk ballast kommer også de fleste til gode på det private plan, så man trenger ikke møte opp i jobbøyemed på seminaret. Der vil det blant annet bli stilt spørsmål som: Er vi bevisste på hvordan vi skal balansere felleskapets og egne interesser? Tenker vi godt nok gjennom eventuelle negative konsekvenser av våre handlinger og beslutninger? Er vi forberedt på dagens og morgendagens krav til oss, både som yrkesutøvere og privatpersoner? Tåler våre beslutninger å bli eksponert i media? Hvilke dilemmaer står vi overfor? Hvordan kan etikken hjelpe oss å navigere?

Overskuddet fra arrangementet går i sin helhet til aktivitet for ukrainske flyktninger som kommer til vår region.