Slik blir den nye Mjøsbrua. Har utbyggerne klare

Når ny Mjøsbru til en verdi av 2,5 milliarder kroner skal på plass er det belgiere og italienere om får ansvaret for å bygge den.