I forrige uke var tre tyske ektepar på besøk til Elverum. Det var ingen tradisjonell ferietur det var snakk om. De ville se nærmere på mulighetene for å slå seg ned i byen vår. Spørsmålene de ville ha svar på var hvordan det er å bo her, hvilke jobber er det mulig å få, hvilke boliger som er tilgjengelige og hvordan aktivitetstilbudet til ungene er. De tre ekteparene er alle rundt 40 år og tanken på å leve annerledes, bryte opp og skape en ny hverdag har kommet gradvis. En runde med hva som er viktig førte dem til Norge. Nydelig natur, god plass og en annen holdning til karriere og hva man vil med livet sitt. Skuldrene senket og litt bedre tid.

Ekteparene sier de har alt de trenger hjemme i Tyskland. Hjem, familie og sikre jobber. Barna er i gode skoler og barnehager. Men altså verken tid eller nærhet til naturopplevelser. Og kanskje er det viktigere enn det materielle. Ekteparene har ikke endelig bestemt seg for å ta de drastiske skrittene, verken å bryte opp fra Tyskland eller å velge Elverum dersom noe nytt skal velges. Men hvorfor Elverum ble valgt som utgangspunkt, er viktig og noe vi alle kan lære av; tyske venner bosatt i Våler hadde fortalt dem mye pent om området.

Tyske venner bosatt i Våler hadde fortalt dem mye pent om området.

«Vi er kjent for vår gjestfrihet og spennende og mangfoldige tilbud, og er derfor en foretrukket destinasjon og stoppested gjennom hele året». Setningen er hentet fra Elverum kommunes strategiske plan for 2021-2026. Her dreier det seg om å stimulere ulike typer attraktivitet for å skape flere arbeidsplasser, større tilflytning og flere tilreisende. Målet er at bo-, besøks- og næringsattraktivitet skal styrkes til fellesskapets beste. Det er slik at besøksattraktivitet regnes som en del av næringsattraktiviteten. Da handler det om at så mange som mulig av oss opptrer som gode ambassadører så ofte muligheten byr seg. Det kan skape vekst.