Småbarnsfaren Knut Arne vil ha barna sine på Sønsterud: – Ser begge sider i saken

– For meg er det to valg: storskole eller pusse opp grendeskolene og bygge Flisa skole byggetrinn 1 nå. Så må man gi gass for arbeidsplasser og levende grender. En ny avgjørelse om byggetrinn 2 Flisa skole som en ny storskole, kan eventuelt tas om hvis man ikke har klart å snu befolkningsutviklingen og holde elevtallet oppe i grendeskolene.