Hadde vi skrevet den tittelen for ett år siden hadde nok folk trudd at Østlendingen drev med ironi og satire. Men nei, tittelen har definitivt dekning. Etter årevis med hard kamp for å beholde bofellesskapet noen steinkast unna Flisa sentrum, så fikk saken ei vending som har fått fram smilet til de som bor der. Kommunen vedtok å legge ned Sønsterud, og de eldre, med lokale støttespillere, var rysta. Det var der de ville være i alderdommen, og de ga høylytt uttrykk for det. I Østlendingen, NRK og TV2. Kommunestyret la ikke ned for å være vonde, men fordi økonomi og utredninger om den fysiske ståa på det slitte bofellesskapet sannsynliggjorde at det var en riktig, om enn upopulær, avgjørelse.

Men de eldre, og støttespillerne i Åsnes, ga ikke opp. De gikk raskt over til å starte et initiativ for privat eierskap og drift. Kommunen gikk åpent inn i forhandlingene, og la markedsverdi og prestisje til side. Dermed endte det opp i at private fikk overta. De eldre som så for seg gode år akkurat på Sønsterud, får nå muligheten til nettopp det.

Østlendingen kan denne uka fortelle om særdeles fornøyde eldre, og et lokalsamfunn som konstant følger opp; med oppussing, dugnader, deltidsstillinger og massiv frivillighet. Og de roser kommunen for smidighet og imøtekommenhet. Så da ser det ut til at Sønsterud kan være liv laga lell. 12 eldre bor trygt og godt. Ambisjonen til de nye eierne er at de snart skal huse 20, og det er plass til 32. I sum kan dette ble en lykkelig historie, også for kommunen. Og det er godt å registrere at det ut av en svært bitter og spiss konflikt kan komme noe nytt, og kanskje bedre. Det skal lokalsamfunnet ha all ære for at de har fått til.