Reagerer på ulovlig snøskuterkjøring mellom Opphus og Rena

KAN BLI STRAFFET: – De som kjører ulovlig risikerer gebyr og anmeldelse om de blir tatt, opplyser Erik Ydse i SNO. (Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix)

KAN BLI STRAFFET: – De som kjører ulovlig risikerer gebyr og anmeldelse om de blir tatt, opplyser Erik Ydse i SNO. (Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix)

Turgjengere og grunneiere har reagert på ulovlig motorferdsel mellom Opphus og Rena, og har bedt Statens naturoppsyn (SNO) om å sette en stopper for aktiviteten som oppleves forstyrrende og ødeleggende. SNO har fulgt opp, og har kartlagt et stort område preget av spor etter ulovlig kjøring med snøskuter.

DEL

Det var fredag i forrige uke at SNO kartla et område vest for Steinvik – områdene mellom et av Norges største naturreservat, Hemmeldalen, og riksveg 3.

– Registreringen viser at det her var kjørt svært mye. Mange av sporene tyder på at kjøringen ikke hadde noen nytteverdi utover egen rekreasjon, sier seniorrådgiver i SNO, Erik Ydse, før han fortsetter:

– Vinteren er en tid hvor dyrene lever på sparebluss og trenger ro. Det er i denne tiden de skal leve på oppbygde fettreserver og føre fram livskraftige avkom til glede for blant andre jegere. Mye forstyrrelser gir nedsatt kalveproduksjon for hjorteviltet, sier han.

Flere kommuner i Hedmark, både Åsnes, Våler, Trysil, Engerdal og Rendalen, har etablert rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Her er det lov å kjøre på tur med snøscooter, mens motorisert ferdsel for øvrig krever dispensasjon fra regelverket.

Løypene er etablert i områder der kommunen som forvaltningsmyndighet har vurdert at de har tilstrekkelig kunnskap om naturgrunnlaget til å kunne si at kjøringen ikke gir risiko for skade på naturmangfoldet.

SNO henstiller om at de som ønsker å kjøre scooter gjør det i løyper hvor det kan kjøres lovlig.

– De som kjører ulovlig risikerer gebyr og anmeldelse om de blir tatt, sier Ydse.

Artikkeltags