På kvinnedagen 8. mars hadde hun invitert en rekke representanter for Forsvaret til møter i regjeringens representasjonsbolig, blant annet for å lytte til hva de mener kan gjøres for å bekjempe trakassering.

Andelen kvinner i førstegangstjenesten er i dag 25 prosent., men Solberg vil at den skal bli enda høyere.

– Et moderne forsvar trenger representasjon fra begge kjønn. Vi må sørge for at kvinner velger å bli i Forsvaret. I dag skal vi finne ut hvordan vi skal gjøre dette bedre, sa Solberg i innledningstalen.

Hun berømmer Forsvaret for å ha gjennomført undersøkelsen.

– Resultatet var nedslående, sa statsministeren.

Mange voldtekter

Undersøkelsen, som ble presentert for drøyt to uker siden, omfatter rundt 8.800 ansatte i Forsvaret. Den viste at det fortsatt er problemer med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner sier de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre visse typer arbeidsoppgaver.

Når man regner om prosent til personer, sier 24 kvinner og 20 menn i undersøkelsen at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier de har blitt forsøkt voldtatt. Bare to av sakene har blitt anmeldt til politiet.

I kjølvannet av rapporten ble det presentert flere nye tiltak mot mobbing og seksuell trakassering.

«Sett strek»-kampanje

Leder for Parat forsvar, Johan Hovde, foreslår å bruke kunnskap og materiell fra utelivskampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering», som Parat har sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Arbeidstilsynet, NHO Reiseliv, Virke, Fellesforbundet og KS.

– Prosjektet som gjennomføres i utelivsbransjen kan enkelt overføres til Forsvaret. Dette er et relevant prosjekt også for oss og vil sette ledere og tillitsvalgte i stand til å forstå og løse noen av de utfordringene vi i dag har på dette området, sier Hovde, som delte ut «Sett strek»-pins til alle deltakerne på møtet.

– Forslaget fra lederen for Parat forsvar kan være en god idé, men er noe Forsvaret, forsvarsministeren og arbeidslivets parter må vurdere. Holdninger og opplæring er viktig, og Forsvaret er den største lærlingebedriften i staten, sier Erna Solberg.

Muskler – og hode

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen talte også til de frammøtte.

– Jeg tenker ikke lenger på om det er en mann eller en kvinne som er i en posisjon, jeg er opptatt av at jobben gjøres, sa han.

– Vi skal slåss med muskler, men også med innsiden av hodet, fortsatte forsvarssjefen.

Tonje Skinnarland, generalmajor og sjef for Luftforsvaret, holdt også innlegg.

– Jeg har en drøm om å få se den første kvinnelige F35-piloten løpet av min karriere, sa hun.