Gå til sidens hovedinnhold

Solidaritet med kvinner i hele verden!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Likestilling bør være en selvsagt rett i et hvert demokrati. Man kan ikke snakke om demokrati før alle har de samme rettighetene, uavhengig av kjønn, legning, religion og bakgrunn for øvrig.

Likestilling, frihet, demokrati og like muligheter for alle, går som en rød tråd gjennom hele historien til partiet Venstre. På 1800-tallet var kvinnekampen i stor grad et fellesprosjekt mellom grupper tilknyttet Venstre, som Norsk kvinnesaksforening, og arbeiderbevegelsen. Kvinnesaken var en svært sentral sak for Venstre på 1800-tallet, og helt avgjørende for at kvinner fikk utvidede rettigheter, og etter hvert også stemmerett i 1913. Rett til høyere utdanning for alle, er også et resultat av det gode arbeidet Venstre og andre har gjort.

I 1974 ble Eva Kolstad valgt til den første kvinnelige lederen for et politisk parti i Norge, da hun ble Venstres leder. Senere ble Guri Melby den første kvinnelige lederen til å avløse en annen.

For Venstre pågår likestillingsarbeidet fremdeles. Likestillingsarbeidet handler også om internasjonal solidaritet. I dag sliter mange kvinner verden over med manglende rettigheter som stemmerett og ytringsfrihet, retten til egen økonomi, manglende jobbmuligheter og utdanningsmuligheter, og religiøst betinget sosial kontroll. Listen er dessverre lang.

Løsningen på mange av problemene er utdanning. Utdanning og arbeid er den største enkeltfaktoren for frihet for alle mennesker. I mange land er dette hovedårsaken til at kvinner mangler de samme mulighetene som menn. Utdanning hjelper også mot gamle religiøse- og kulturelle fordommer mot kvinners rett til frihet. Det er makt i utdanning. Nettopp derfor blir kvinner nektet dette i altfor mange deler av verden.

Det er derfor viktig å bruke internasjonale fora i arbeidet for likestilling. FNs programmer for utdanning og arbeid har vist seg å være en «game changer» for mange kvinner. Norge har en sterk stilling i FN, som en av organisasjonens største bidragsytere, og må fortsette å presse på for dette viktige arbeidet.

For oss i Venstre, er det viktig at vi også skuer utover til de landene der likestillingen ikke har kommet så langt som her i Norge. Uten likestilling kan vi ikke snakke om demokrati og frihet.

Hva om vi viste litt mer internasjonal solidaritet med kvinner fremover?

Stig Vaagan, 1. kandidat for Venstre i Innlandet
Celina Christoffersen, 2. kandidat for Venstre i Innlandet

Kommentarer til denne saken