Solør i ord og bilder på glanset papir og mellom stive permer

I GANG: Svein Sjølli er prosjektleder for fotoklubbens bokprosjekt med tekst og bilder.

I GANG: Svein Sjølli er prosjektleder for fotoklubbens bokprosjekt med tekst og bilder. Foto:

Boka skal inneholde rundt 50 tekster og like mange bilder. Noen av tekstene er så gamle som 100 år, andre er av nyere dato. Bildene som skal følge hver enkelt tekst skal medlemmene i Solør Fotoklubb ut i distriktet for å finne.

DEL

– Solør har mange skribenter, i denne sammenheng en person som har skrevet en tekst og fått den utgitt som tekst eller på plate. Noen har fått et stort publikum, andre har ikke nådd ut over den nærmeste kretsen av familie og venner. Det finnes små og store perler i begge kategorier, sier leder i Solør fotoklubb, Svein Sjølli.

Styrke identiteten

Å samle et utvalg tekster og illustrere disse med foto og samle det i et bokverk vil i tillegg til å gjøre distriktets skribenter kjent for hele befolkningen også være et bidrag til å styrke befolkningens identitet.

– Det vil kunne bevisstgjøre oss om hvilken kulturskatt vi har og på den måte øke befolkningens stolthet. Vi tror også at dette vil bidra til en større forståelse og verdsettelse av det skrevne ord og foto som medium, sier Sjølli.

I tillegg vil prosjektet bidra til en betydelig kompetanseheving innad i klubben, mener Sjølli.

Solør Fotoklubb ble stiftet i 1982 og har siden da vært i kontinuerlig drift. Medlemstallet har variert mellom 50 – og 20 aktive medlemmer. Klubbens viktigste oppgave har hele tiden vært å utvikle kompetanse og interesse for foto i regionen. Det har man gjort blant annet ved å arrangere klubbkvelder, kurs og workshops. Til disse er det invitert profesjonelle fotografer fra hele Norge og Sverige. Klubben gir hvert år ut Solørkalenderen med medlemmenes bilder for hver måned. Høsten 2022 skal 40-årsjubileet markeres.

Prosjekt og mål

Boka skal altså inneholde rundt 50 tekster og like mange bilder, og den skal trykkes på glanset papir, være mellom to stive permer og i et opplag på mellom 1000 – og 1500 bøker. Boka slippes i forbindelse med klubbens jubileum.

Arbeidet med boka er organisert som et prosjekt med klubbens styre som prosjektstyre. Klubbens leder er prosjektleder.

– Medlemmene skal bidra med foto til alle tekstene. Vi skal knytte til oss eksterne ressurspersoner innenfor tekstanalyse, tolking og foto. De skal fungere som mentorer i prosjektet, sier leder Svein Sjølli.

Han har gått gjennom tekster fra rundt 50 forfattere og plukket ut en tekst, dikt eller prosa, fra hver forfatter. Det står deltakerne i fotoprosjektet fritt å velge andre tekster.

– Vi har hatt forelesning med kunstneren Vanja Madsen med tema «Fra tekst til bilde» der hun viste oss hvordan vi kan tolke og visualisere en tekst, sier Svein Sjølli.

Lørdag skal klubben ha en inspirasjonsdag der man besøker flere steder på Finnskogen for å fotografere.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken