Solør oppretter ekstra felles legekontor på Haslemoen

LEGEKONTOR HER: Her på det som var sykestue mens det var asylmottak på Haslemoen, kan det bli et ekstra legekontor for Solør  så lenge koronaen herjer.

LEGEKONTOR HER: Her på det som var sykestue mens det var asylmottak på Haslemoen, kan det bli et ekstra legekontor for Solør så lenge koronaen herjer. Foto:

Solør-kommunene samarbeider tett, effektivt og godt sammen i den pågående helsekrisen. Fra mandag åpner et nytt, ekstra og felles legekontor som skal ta seg av de folk som sliter med forkjølelse og influensa, men ikke er smittet av koronaviruset.

DEL

– Det jobbes utrolig bra både i de enkelte kommunene i Solør, og ikke minst sammen. Jeg er stolt av det vi får til. Vi var tidlig ute med et felles korona-telefonnummer, vi har daglige oppsummeringer, og nå kommer altså et felles legekontor på Haslemoen. Det skal være i drift fra og med mandag og betjenes av leger og helsemannskap fra de tre kommunene. Vi må planlegge som om dette vil vare en stund. Så vi jobber også med å kunne ta i bruk sengeplasser på Haslemoen for dem som eventuelt trenger en seng, men ikke skal på sykehus og ikke ønsker å være hjemme alene. Det er viktig at vi får trukket disse ut av køene både til legekontorer og sykehus, sier kommunedirektør Eyvind Alnæs i Våler.

Kreative under press

Alnæs sier at han aldri har opplevd maken til interkommunalt samarbeid. De tre Solør-kommunene reagerte raskt og har fått til mye i løpet av veldig kort tid. Samtidig er man på tå hev i alle ledd for å være forberedt på det som måtte komme i uker og eventuelt måneder framover.

– Dette er rett og slett imponerende kreativitet under press. Folk blir veldig kreative når man får kniven på strupen, slik vi mer eller mindre har fått nå, sier Alnæs.

– Kan dette bli starten på en Solør-kommune i framtida?

– Det er en diskusjon vi får ta senere og når dette er over. Men det er helt klart at det samarbeidet som pågår nå, ikke bør gjøre muligheten for en slik kommune en gang i framtida mindre. Tvert imot. Men det er, som sagt, noe man får snakke om senere, sier kommunedirektøren i Våler.

KREATIVITET: Kommunedirekør i Våler, Eyvind Alnæs,  er imponert av kreativiteten som blir vist nå.

KREATIVITET: Kommunedirekør i Våler, Eyvind Alnæs, er imponert av kreativiteten som blir vist nå. Foto:

Det jobbes også videre med de nevnte sengeplassene på Haslemoen. Hvilke retningslinjer som kommer til uka når den første 14-dagersperioden med pålegg og restriksjoner er over, vil være avgjørende for om sengeplasser blir tatt i bruk.

Bra på alle nivåer

Kommunedirektør Stein Halvorsen i Åsnes slutter seg til det hans kollega Alnæs i Våler sier.

Det samme gjø også kommunedirektøren i Grue, Ole Frode Mikkelsgaard.

– Det jobbes veldig bra på områder med den oppståtte situasjonen. Samarbeidet har fungert veldig bra helt fra vi fikk opprettet det felles korona-nummeret. Vi har daglige samtaler på de forskjellige nivåer. Legene snakker sammen, vi snakker på rådmannsnivå og er i hele tatt godt samkjørte, sier Stein Halvorsen, kommunedirektør i Åsnes.

Han er ellers litt ekstra bekymret for hvordan det hele til slutt vil slå ut i det lokale næringslivet og den pågangen som nå er til Nav av permitterte.

Kommunedirektør i Grue, Ole Frode Mikkelsgaard, sier at det blir en politisk vurdering for Grue om man skal være med i et ekstra legekontor på Haslemoen.

– Det er veldig positivt at det jobbes med å få til et slik, men for Grues del skal det avgjøres politisk. Det vil nok bli et fjern-kommunestyremøte på det. Ellers er det trygt og godt at det er en så god og nær dialog mellom Solør-kommunene i den situasjonen som råder. Og det er viktig å ha planer klare for hva som kan skje videre, enten det planer ut eller øker, sier Mikkelsgaard.

Artikkeltags