Underskudd i fjor, underskudd i år. – Man kan ikke tenke at lokalbutikken består uansett. Folk må bruke den mer

Nå haster det for butikken på Finnskogen. Blir ikke folk flinkere til å støtte opp, kan den 150 år gamle butikken forsvinne. De ansatte gjør nå det de kan for å redde tilbudet.