De skal dele ut bare gullmedaljer

PERSONENE BAK: Her er nøkkelpersonene i prosjektet med Solør-lekene, fra venstre, Marte Kravdal, Anita Kravdal, Jon Petter Bjørnvåg, Agnar Holberg og Anita Syvderud, alle ansatte i VITT, samt leder i Kjellmyra Idrettslag, Roy Erik Myrvang.

PERSONENE BAK: Her er nøkkelpersonene i prosjektet med Solør-lekene, fra venstre, Marte Kravdal, Anita Kravdal, Jon Petter Bjørnvåg, Agnar Holberg og Anita Syvderud, alle ansatte i VITT, samt leder i Kjellmyra Idrettslag, Roy Erik Myrvang. Foto:

Alle som stiller opp i en eller annen aktivitet i Solør-lekene vil bli vinnere. Derfor kommer de også til å få gullmedaljer rundt halsen. Det skal deles ut kun gull under de andre lekene i Idrettsparken på Kjellmyra.

DEL

Deltakere kommer det fra alle tre Solør-kommunene og fra Elverum og Løten. Hvor mange er ikke helt klart ennå.

– Vi håper at det i alle fall skal bli like mange som i fjor, helst noen flere ettersom Elverum og Løten nå er invitert. Blir det rundt 50 deltakere pluss ledsagere til disse, skal vi være veldig godt fornøyd. Folksomt blir det, for femte-, sjette- og sjuendeklassingene ved Sønsterud skole kommer for å være funksjonærer ute i Idrettsparken. De skal også synge og underholde under medaljeseremonien, forteller Karianne Bergersen og Agnar Holberg i VITT (Varige tilrettelagte tjenester) i Åsnes kommune. Det er VITT som er arrangør og hadde det første arrangementet i fjor vinter. Målet er at det skal være et årlig vinterarrangement. Sammen med Kjellmyra idrettslag jobbes det også for å få til sommerleker.

Mange aktiviteter

Deltakerne som har en funksjonshemning, får mange muligheter til aktiviteter når det hele drar i gang fredag.

* Langrenn i flotte løyper rundt i Idrettsparken.

* Aking i preparert og populær akebakke.

* Skyss med hest og kjerre.

* En tur på snøskuter.

* Natursti.

Alt foregår i Idrettsparken, og det er mange funksjonærer og hjelpere som vil være på pletten så fort noen eventuelt skulle trenge hjelp ute i aktivitetene.

Det ligger an til en flott dag med Solør-lekene, en dag som avsluttes med bankett på Idrettens Hus der det også blir medaljeutdeling og underholdning i tillegg til et godt måltid.

Mange frivillige

Mange frivillige stiller opp i hjelpeapparatet fredag. Det kommer nærmere 10 personer fra Frivilligsentralen, de nevnte tre eldste klassetrinnene fra Sønsterud skole og sikkert en del andre også som vil ta et tak for saken.

Kjellmyra idrettslag stiller sitt anlegg til rådighet, og laget har klare ambisjoner om å bygge ut Idrettsparken til å bli enda mer tilgjengelig for alle.

KLART IGJEN: Det er klart for de andre Solør-lekene. Slik så det ut under premieren i fjor vinter.

KLART IGJEN: Det er klart for de andre Solør-lekene. Slik så det ut under premieren i fjor vinter.

– Det er vårt store mål nå. Idrettsparken begynner å bli bra alt som den er, men vi akter å gjøre den enda mer fristende for dem som kan tenke seg å ta del i mulighetene og opplevelsene man kan ha der. Noe de kan gjøre helt gratis. Fylket har bevilget midler til videreutvikling av prosjektet. Norsk Forbund for utviklingshemmede bidrar også med midler, og vi skal lage en prosjektplan for den videre tilretteleggingen. Vi ønsker ikke minst at det skal bli mer bruk og aktivitet på sommertid. Det blir en viktig del av den videre utviklingen, sier leder i Kjellmyra idrettslag, Roy Erik Myrvang.

Virksomheten for varig tilrettelagte tjenester i Åsnes kommune er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Kjellmyra idrettslag og gleder seg til de årlige vinterlekene og mulighetene for også å få til noe på sommeren.

Artikkeltags