Det er SB Skog som står for driften, og oppdragsgiver er Statskog, som for noen måneder siden kjøpte Borregaard Skoger. Deriblant skogene i Gravberget og omegn.

I vinter er det avvirket mye på Øvre Flisdalen, og ettersom dette er like ved Gravbergsvegen over Åsnes Finnskog, har mange lagt merke til det. Og enkelte altså stilt spørsmål ved om det er rovdrift.

Del på facebook

Naturlig ved overtakelse

– Dette er ikke dramatisk i hele tatt. Ved en eiendomsoverdragelse er det ikke uvanlig at det blir tatt ut end el for å dekke kostnader ved kjøp. Avvirkningen på Øvre Flisdalen er veldig synlig, men ikke dramatisk, sier avdelingsleder i SB Skog, Arne Foss.

Det er gammel skog, opp til mellom 130 og 140 år som hogges i dette området nå. det skjer i et område det ikke er altfor god vekst. Hovedårsaken til det er elgproblemer.

– Skogen her vil nok komme opp igjen, men problemet er all elgen som forsyner seg skikkelig av matfatet i dette området. De problemene er ganske betydelige i dette området, sier Foss. Som avviser påstander fra enkelte hold om at det drives slakteskogbruk i området nå.

Skal drive videre

Skogsjef Monica Grindberg i Statskog understreker også at det ikke er snakk om annet enn å drive skogdrift med avvirkning og skjøtsel som normalt i Gravbergsskogene. Her er det heller ikke aktuelt å selge ut noe.

– Vi har forlenget avtalen med SB Skog for to år til å stå for driften. De har lokalkjente folk og gjør en jobb vi er veldig godt fornøyd med, sier Grindberg.

Hun understreker at de store verdiene i Gravberget skal tas vare på og drives som de alltid er blitt drevet.