Kari gir seg som leder: – På tide at yngre krefter går i spissen

SKAL STÅ PÅ Kari  Gjems gir seg som leder i Nei til EU i Hedmark, men absolutt ikke i kampen..

SKAL STÅ PÅ Kari Gjems gir seg som leder i Nei til EU i Hedmark, men absolutt ikke i kampen.. Foto:

– Jeg er glad for at vi klarer å holde møter og ikke minst holder liv i kampen mot EU- og EØS-medlemskap. Nå er det på tide at yngre krefter går i spissen. Men jeg skal absolutt være med og gjøre en jobb.

DEL

Når Nei til EU i Hedmark har sitt årsmøte i Elverum lørdag, går Kari Gjems fra Grue av etter seks år som leder og rundt 15 år i styret. Hun stiller seg til rådighet i en overgangsperiode og akter absolutt å gjøre en jobb videre for å nå målet - å få Norge ut av EØS og absolutt holde seg unna fullt EU-medlemskap.

– Det har vært, og det er, veldig inspirerende å treffe mye trivelige folk. Noen er enig med oss, andre er det ikke. Det er de vi må forsøke å vinne. Vi vet at det blir en tøff kamp, for det er så mange partier som er for EØS-medlemskap. Så lenge Ap går så sterkt inn for det, er det en tung kamp vi fører, sier Kari Gjems.

Litt færre medlemmer

Det er ingen planer om sammenslåing av Nei til EU i Hedmark og søsterorganisasjonen i Oppland selv om de to fylkene nå er blitt Innlandet. Det er for store avstander, og Gjems frykter at en sammenslåing bare vil føre til at færre engasjerer seg og gjør en jobb.

Nei til EU i Hedmark hadde ved utgangen av 2019 et medlemstall på 1158 betalende. Det har vært en liten nedgang hvert år siden 2014. Det er også en liten nedgang i antall medlemmer på landsbasis der det årsskiftet var 20191 betalende medlemmer, 654 færre enn i 2018.

– Det er et problem at mange som sier de skal bli medlemmer og sier ja når vi kontakter dem, likevel ikke betaler og dermed ikke blir registrert som medlem. Det gjennomføres ringerunder for å forsøke å få folk med igjen, samt rekruttere nye.

– Vervingen gikk tregere i 2019 enn i 2018. Vi har en liste med aktuelle navn som vi fortløpende jobber med å få inn i medlemsrekken igjen. Vi må øke verveinnsatsen, og vi må være mer aktive spesielt blant de yngre. Ellers er vi fornøyd med at fylkesstyrets medlemmer har vært og er aktive med leserbrev, sier Kari Gjems.

Åpne møter

Noe det skal satses ekstra på i 2020 er arrangere flere åpne møter, gjerne sammen med fagbevegelsen og forskjellige organisasjoner i landbruk og fiske. Temaene vil være EØS-avtalen og de mange direktivene som stadig kommer.

Klima- og miljøutfordringer blir også viktig for fylkeslaget.

– Vi mener at EU ikke er løsningen på klimaproblemene. Regjeringen med Erna Solberg i spissen har gått langt i å antyde at et tettere samarbeid, for ikke å si gjennom medlemskap, vil kunne være avgjørende for norsk klimapolitikk. Hedmark Nei til EU mener at EU med sine fire markedsfriheter fortsatt er en dårlig idé dersom vi skal nå de klimamål vi må sette for vår del av verden, sier Kari Gjems, som varsler at årsmøtet lørdag vil vedta en uttalelse i den sammenheng.

Det vil også komme en uttalelse i forhold til «ut av EØS – styrk Nei til EU.

Etter årsmøtet i Elverum lørdag blir det et åpent møte med temaet «Skogbruket i Det grønne skiftet». Der blir det foredrag av daglig leder i Hedmark skogselskap, Lars Erik Rønningen.

Artikkeltags