Gå til sidens hovedinnhold

- Kjemper til siste slutt for Vestmarka

Artikkelen er over 12 år gammel

Våler, Åsnes og Grue slåss mot det som kan se ut som overmakta når det gjelder en rimelig utbygging av Vestmarka.

- Det har vært en liten bevegelse i forhold til satsing på utmarksnæring når det gjelder setrer og koier. Lenge var det bastant nei til å bygge på gamle tufter. Det har åpnet seg litt der. Men vi må kunne spørre hvorfor ikke Solør får muligheten til en moderat satsing på Vestmarka når det vil bety så enormt mye for distriktet. Dette er et område med nærhet til folkerike områder ved Gardermoen og Oslo. Og det er få rovdyr der, sier frustrerte ordførere Kjell Konterud i Våler og Lars Petter Heggelund i Åsnes samt Åse Bjerke Lilleåsen i Grue og John Holen i Åsnes.

Viktig møte

Torsdag er det et viktig møte i den ni kommuner store gruppa som forsøker å sy sammen retningslinjene for utviklingen på Vestmarka. Der sitter også Fylkesmannens representanter, som taler for en restriktiv linje når det gjelder utbyggingen.
Det skal ikke fattes vedtak i gruppa. Men blir det ikke enighet der, noe som i øyeblikket virker lite sannsynlig, vil Fylkesmannen sette standarden.
Den vil etter all sannsynlighet ikke tale til fordel for ønskene fra de tre Solør-kommunene.
- Da må vi kjøre saken til departementet. Dette er av så stor betydning for Solør at vi må kjempe til siste slutt for den utbyggingen vi ønsker på Vestmarka, sier Konterud og Heggelund.

Urimelig

Planene for Vestmarka-utbygging har vært behandlet i kommunestyrene i de tre Solør-kommunene. Våler og Åsnes er veldig samstemt på at man ønsker en hytteutbygging på rundt 100 hytter. Grue har tidligere vært heller lunkne til Vestmarka, ettersom Grues satsingsområde er Finnskogen. Det siste kommunestyrevedtaket stiller seg imidlertid bak ønskene til Våler og Åsnes.
Den nevnte prosjektgruppa har et flertall som går for 65 hytter. Våler er tiltenkt 35, Åsnes 20 og Grue 10 hytter.
- Det er i dag en hytte på 1.000 mål i det rundt 625.000 mål store området som er i ferd med å bli båndlagt av myndighetene. Det er med andre ord ikke urimelig å ønske 100 nye hytter i dette området, sier Konterud, Heggelund, Holen og Lilleåsen.
- Noggar`n med sine kjempemuligheter for funksjonshemmete er også i dette området. En bedre infrastruktur og en utbygging i det området vil gjøre at Noggar"n kan drive videre og overleve. Det er ikke like sikkert det skjer uten et gjennomslag, sier Lars P. Heggelund.

Sterke uttalelser

Under høringene er det kommet en rekke sterke uttalelser om situasjonen. Blant annet fra de mange private interessene på Vestmarka. Flere grunneiere i Åsnes og Våler har planer om satsing på turisme.
I en av høringsuttalelsene heter det at Fylkesmannens innstilling til saken er et monument over fylkesbyråkratiets ønske om å herske over lokaldemokratiet.
I komiteen som nå jobber med retningslinjene, og som skal ha møte igjen i morgen, sitter det representanter fra Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Stange, Løten og Elverum.
Elverum og Kongsvinger har ingen spesiell interesse av utbyggingen. Sør-Odal er bare opptatt av at en vannkilde sikres, Nord-Odal er på linje med Solør, mens Løten og Stange har fått sine interesser ivaretatt.
For Solør er det en skuffelse at de andre kommunenes lunkne innstilling blir tatt til inntekt for en sterk båndlegging når Solør trenger muligheten til en moderat utbygging.

Kommentarer til denne saken