Norsk mester i sagbruk

REKORDHOLDER: Ingen sagbruk i landet har behandlet mer tømmer på et år enn hva Anders Lindh og resten av de ansatte på Braskereidfoss gjorde i 2014. (Foto: Anita Høiby Gotehus)

REKORDHOLDER: Ingen sagbruk i landet har behandlet mer tømmer på et år enn hva Anders Lindh og resten av de ansatte på Braskereidfoss gjorde i 2014. (Foto: Anita Høiby Gotehus)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

1.948.000 tømmerstokker, eller 345.000 kubikkmeter tømmer, ble i fjor skjært ved Moelven Våler. Det er norgesrekord for sagbruk.

DEL

Direktør Anders Lindh sier at sagbruket på Braskereidfoss også hadde den gamle rekorden fra 2007. Da gikk det 328.000 kubikkmeter tømmer gjennom anlegget.

– Tømmerprisene var langt høyere i 2014 enn i 2013, men vi har likevel klart å levere et nesten like godt driftsresultat. Det er svært gledelig med 14 millioner kroner i driftsresultat, sier Lindh.

Takker de ansatte

Han forteller at sagbruket totalt ga 25 millioner kroner mer for tømmeret i 2014 enn det som var tilfellet året før og han tror prisene vil være høye framover.

Sagbruksdirektøren sier at sagbruket har vært gjennom store omstillinger etter at anlegget i Elverum ble lagt ned i 2009 og Moelven Våler også måtte ta imot småtømmer.

Lindh forteller at det ble skjært mellom 16 og 17 prosent mer i timen i 2014 i forhold til året før.

– Dette har vi klart fordi vi har ansatte som forstår og som er villige til endringer. Anlegget har en kapasitet på 370.000 kubikkmeter i året, men vi har budsjettert med 350.000 kubikkmeter tømmer i 2015. Og så langt ser det bra ut, sier Anders Lindh.

Moelven Våler har 62 ansatte ved anlegget i Braskereidfoss. I tillegg er det ti arbeidsplasser tilknyttet anlegget i forbindelse med virkesmåling og maskindrift.

Bygger i USA

Omtrent halvparten av omsetningen går i eksport. «Fæssaplank» går verden rundt og viktige markeder er Kina, Japan, Tyskland og Sverige. Men markedene skifter og det er viktig å være godt forberedt.

– Det kinesiske markedet vil for eksempel bli mer interessant for oss. Dette fordi kanadiske sagbruk har gjort en stor innsats for økt trebruk i Kina i flere år. Men nå har amerikanerne begynt å bygge igjen og Kanada selger heller dit. Det skaper rom for andre i det kinesiske markedet, sier Lindh.

Han forteller at også europeiske og sydsvenske sagbruk nå ser mot USA.

Dette gjør at konkurransen blir mindre presset i det norske markedet. Like tilfreds er han ikke med situasjonen i Nord-Afrika og særlig Midtøsten.

Tror på tre

– Det er mange europeiske aktører inne i Nord-Afrika. Her er situasjonen svært ustabil og det er for tida lite bygging. Dette kan føre til at de aktørene vender seg mot våre markeder og presser prisene. Men stort sett er det et stort og varierte marked. Jeg ser svært lyst på framtida fordi jeg er helt overbevist om at trebruken vil øke og det er ikke over alt det går an å hente ut enda mer tømmer slik som i Norge, sier sagbrukssjefen på Braskereidfoss.

Artikkeltags