Nå merker man endringer fra dag til dag i byggeprosjektet. Alle oppdager nå at kirken kommer til å bli godt synlig fra vegen gjennom sentrum.

Interessen er stor og folk er stadig innom. Noen er innom kirkegården nesten daglig for å ta bilder til en egen historisk samling av bilder av framdriften på det nye kirkebygget.

Noen tar også en diskusjon med bygningsfolket, diskusjoner som alltid ender med at det ganske sikkert blir veldig fint til slutt, selv om ikke alle er like begeistret for bruken av stål.

Ideelle forhold

Daglig leder ved stålbedriften Armec på Sønsterud, Jørn Stian Rismoen, er veldig glad for den tidlige våren med jevnt bra vær.

– Vi har vært veldig heldig med været, mer enn vanlig. Derfor ligger vi godt an i forhold til framdriftsplanen. Vi må nok regne med at det kommer dager som ikke vil være like ideelle. Da er det greit å ha noen dager å gå på, sier Rismoen.

Stålkonstruksjonene er ferdigprodusert ved bedriftens anlegg på Sønsterud og leveres med spesialtransporter.

De to mest spesielle transportene gjenstår. De vil kreve så mye av vegbredden at de vil foregå med politi og blålys om natta.

Det handler da om toppen på det høye tårnet, en veldig bred sak. Og det handler om en 30 meter lang og solid stålbjelke som skal gå fra hjørnet av det flate taket og opp til hjørnet på det store tårnet.

Transporten av tårntoppen vil mest trolig foregå natt til onsdag etter påske, mens den lange stålbjelken kommer noe senere.

Skjer mye nå

Det skjer i det hele tatt mye med den nye Våler-kirken nå.

I dag kommer representanter for den tyske orgelbyggeren til Våler for å underskrive kontrakten om nytt orgel til 4,6 millioner kroner.

Det betyr at Våler kirke, som tidligere omtalt, får et orgel med 30 stemmer som kan brukes ved enhver anledning.

Begivenhetene kommer på rekke og rad i forbindelse med kirkebyggingen i Våler i mange måneder framover.