Det er en strekning på 15 kilometer og et prosjekt som egentlig skulle startet i 2010, men som ble forskjøvet et år. Nå er de 36 millionene kroner det hele vil koste på plass.

– Positive signaler

Ordfører Kjell Konterud er glad for de siste signalene om start. Det er også folk i Gravberget, som har ventet og lengtet etter en veg i anstendig skikk i mange år.

– Å få på plass de siste 15 kilometerne med fast dekke, vil bli et veldig løft for mulighetene til virksomhet i Gravberget. Og ikke minst betyr det mye for gravbergsingene når de skal ut av grenda og hjem igjen. Det er ikke alltid lett og moro å ta den turen når vegen er som verst, sier ordfører Kjell Konterud.

Han regner med at den siste biten fra Risberget til Gravberget vil være klar i løpet 2013.
Opprinnelig var den planlagt ferdig i 2012, men et års utsettelse vil trolig betyr 2013.

– Det er i alle fall i overskuelig framtid nå. Og kanskje kan det hele forseres litt også, sier Konterud.

Viktig for mange

Våler-ordføreren peker på flere forhold en bedre vegstandard vil bety mye for.

– Turismen vil ha glede av det. Hvert år reiser mange opp for å se på Gravberget kirke. Det er ikke alltid det frister å komme tilbake senere hvis opplevelsene av vegen ikke er de beste. Det samme gjelder for aktivitetene ved Norsk Elgsenter. Det vil i det hele tatt bli enda mer fristende å besøke Gravberget med fast dekke på vegen helt fram, sier Konterud.

Han peker også på Statskogs kjøp av Borregaard Skoger i Gravberget, og den virksomhet det forhåpentligvis blir der framover.

– Jeg håper og tror at Statskog skal være en positiv bidragsyter til næringslivet i Gravberget og ellers i Våler. Og da er det selvsagt en stor fordel at det er lett å ta seg dit uten å måtte irritere seg over dårlig veg, sier ordføreren.

Han opplyser også at Våler kommune kommer til å ta opp byggetiden med vegvesenet i det årlige møtet der kommunen setter opp sine prioriteringer når det gjelder veger hvor vegvesenet er involvert. Det skjer i løpet av tidlig vår.

Men mest av alt jubler ganske sikkert tålmodige gravbergsinger som nå kan øyne en helt annen verden både for seg selv og bilene sine.