Men den er det noe inn i hampen vanskelig å få. så langt har myndighetene sagt nei med begrunnelsen at det er vanskelig å se forskjell på hamp til industriformål og den hampen som brukes til noe helt annet.

– EU-landet Danmark får EU-tilskudd for å dyrke hamp. Der klarer de å holde kontrollen. da bør vi klare det her også, sier Gudmund Gjerdrum i Solør økologiske landbrukslag. Han tror at hvis mange nok bønder i et distrikt går sammen om å søke, kan det være lettere å få ja.

Utmerket for Solør

Gjerdrum er overbevist om at hampproduksjon vil bli en suksess i Solør. Den er ikke næringskrevende og trenger ikke kjemiske sprøytemidler. Hamp til industriformål har ingen ruseffekt.

– Vi bør kunne få til en produksjon såpass stor at det gir grunnlag for en videreforedlingsbedrift og med det nye arbeidsplasser. Hampen kan brukes til matolje, i tekstiler, energi, bygningsmaterialer og en enormt antall andre ting. Det skal være minst 22.000 anvendelsesområder for hamp, så noe bør vi kunne få til hvis vi får dyrkingstillatelse, sier Gudmund Gjerdrum i Våler.

Lørdag er det stort informasjonsmøte om blant annet mulighetene med hamp. Det holdes i aulaen ved Våler u-skole. Dit kommer lederen i foreningen for Norske Hampbønder, Kim Gebecke, for å orientere og svare på spørsmål.

– Det vil være verd å høre på ham. Jeg er overbevist om at hampen kan bli en suksess i Solør og være med på å skape arbeidsplasser, sier Gjerdrum.

Biogass

På møtet lørdag skal det også orienteres om et eventuelt biogassanlegg med bruk av lokale råvarer.

– Også her er det enorme muligheter. Husdyrgjødsel, husholdningsavfall, slakteavfall og grønnmasse er gode råvarer å lage biogass av. Renset gass er også godt drivstoff til traktorer og lastebiler, sier Gjerdrum.

Hovedforedragsholder om biogassmulighetene er Steinar Juterud, vaktmester i Oslo og veldig oppdatert på metan- gassproduksjon av blant annet avfall.