Sterkt kritisk til planene om nytt studiested: – Alt må ikke foregå i Mjøsområdet

– Det er sterkt beklagelig hvis studieforberedende naturbruk nå også blir et tilbud ved Jønsberg videregående skole, slik det er foreslått. Dette tilbudet har Solør videregående på Sønsterud og Storsteigen. Det bør de få fortsette med alene.