Samtidig med dette skal man ha en god dialog med Høyre.

– Om noen dager vil vi presentere et konkret forslag for Høyre i forhold til konstituering og framtidig utvalgsmodell i Våler. Vi har alt hatt samtale med Våler Høyre, et møte vi opplevde som viktig og bra, sier Mikkelsgård.

Alle partier må med

Våler har i dag tre underutvalg under kommunestyre og formannskap. Det er kultur og oppvekst, helse og omsorg, samt nærings- og miljøutvalg.

– Vi ønsker oss egentlig bare to eller ett utvalg der alle partier er representert. Dette for å få raskere håndtering av saker både politisk og administrativt. En mer effektiv behandling vil være ønskelig for alle. Vi kommer til å bruke noen dager på å drøfte det videre i de fire samarbeidspartiene. Ytterligere et par dager senere skal vi se på dette sammen med Høyre, sier den store vinneren i Våler-valget, Ole Frode Mikkelsgård og Venstre, som økte fra to til fire representanter i det nye kommunestyret.

Han understreker at firepartisamarbeidet består og går videre.

Positive reaksjoner

Mikkelsgård kan også fortelle at han har mottatt mange gratulasjoner etter valget.

– Det er hilsener fra ytterste venstre til lengst ut på høyrefløyen. Folk forstår også at det vil ta litt tid å få alt på plass før vi kan presentere den løsningen vi ønsker, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Spekulasjoner

Naturlig nok har spekulasjonene vært mange i dagene etter valget. Et samarbeid Ap og Høyre er nevnt, men etter det Østlendingen erfarer, er det slett ikke sikkert at Pensjonistpartiet vil være med på en slik løsning. En avklaring på det meste, også hvem som overtar som ordfører, kommer i løpet av neste uke. Konstitueringen er neste mandag morgen.