Frp-politiker Roy Holseter, kommunestyrerepresentant og leder i næringsutvalget, har et friskt forslag. Han vil gjerde inn rundt 80.000 dekar skogområder hos Statskog i Grue, Kongsvinger og Nord-Odal.

– Det vil gi sammenhengende beiteområder. Selv om området ligger innenfor grønn sone, må beiteområdene sikres med gjerder, sier Holseter.

Vil i dialog

Han vil nå at det raskt tas kontakt for dialog med Statskog om saken.

– Et tiltak innenfor Statskog vil også kunne være en begynnelse på en bedre dialog og større forståelse for å utnytte utmarksbeite og dets ressurser i større områder på Grue vestside i framtiden, sier Roy Holseter.

Han peker på behovet for behovet for 15.000- til 18.000 tonn storfekjøtt årlig i det framtidige norske markedet.

I dag er det rundt 10 bruk som driver aktivt med storfe i Grue. I 2012 var det rundt 600 storfe på skogsbeite i Grue.

Storfeprodusent Øystein Sørby mener at det tallet minst bør fordobles.

– Får man til et slik område for beitebruk, vil det være helt topp, sier Sørby.

Han kommer til å jobbe politisk aktivt med saken framover.

Satsing i hele fylket

Jordbrukssjef i Grue, Ivar Solberg, er glad for at Holseter har satt saken på den politiske dagsorden.

Han peker på at det er en vedtatt satsing på storfekjøtt i Hedmark. Nå vil han innspill på hvordan dette kan gjennomføres. Fristen er egentlig gått ut, men Solberg vil at alle som har meninger og ideer, kommer med disse.

Den treårige satsingen i Hedmark har blant annet som målsetting at fylkets totale beiteressurser skal utnyttes bedre og dermed gi produsentene en bedre hverdag, økt produksjon og bedre økonomi.

– Tilgang til fellesbeite er viktig, uansett hvor man bor i fylket. Ved at flere går sammen, vil avlaste den enkelte bruker. Det vil medføre at enkelte må ha dyr på beite der en ikke har beiterett. I disse tilfellene må man inn og lage gode avtaler som gjør dette mulig, sier Solberg.

Storsamfunnet må bidra

Både Holseter og Solberg er klar på at det er på tide at storsamfunnet tar ansvar for næringa og bidrar.

– Hvis mitt parti, Frp, noen gang skal få positiv respons for sin landbrukspolitikk, må man ta ansvar for denne saken nå. Vi regner nok med at vi vil møte pigger ute på flere hold når det gjelder dette utspillet og forslaget. Men vi ta ansvar og gjøre. Gjør vi det ikke, blir det tatt som et aksept på at vi godtar det slik det er. Og det gjør vi jo slett ikke, sier Roy Holseter.

Jordbrukssjef Ivar Solberg er enig med Holseter.