Grunnen til at han kommer med denne bønnen er at 27 av de 48 stemorsblomstene som ble plantet i mai, er stjålet i løpet av sommeren så langt.

Del på Facebook

– Veldig synd at det skal være nødvendig å stjele blomster fra gravene, sier Unni Tollefsen, ansvarlig for beplantingen.

Kommer besøk

Kirkeverge Arild Lande sier at kirken nå sørger for ny beplanting med sommerblomster, go at kommunen skal sørge for vedlikeholdet og grasklippingen av russerkirkegården på Haslemoen gjennom sommeren.

– Vi vil at denne plassen skal være i orden, slik at de som kommer hit for å se den, møter en godt vedlikeholdt krigskirkegård. Vi at det kommer folk både fra bygda vår og fra utlandet innom her for å se på stedet i løpet av sommeren. Så la dette bli et sted der folk kan se, minens og lære litt om krigshistorien her, sier kirkeverge Arild Lande.

– Vi ringte kirkevergen da vi fikk se hvordan det sto til her. Lamslått er vel rette beskrivelsen på hvordan vi følte det da vi så hva som hadde skjedd. Akkurat da var vi i tvil om det ville være noen vits å plante på nytt. Nå gjør vi det, og det er bare å håpe at det ikke gjentar seg. Det kan da ikke være lønnsomt for noen å kjøre helt hit og stjele seg blomster, sier Unni Tollefsen.

Ble rustet opp

Krigskirkegården på Haslemoen var i mange år i en heller dårlig forfatning. Etter atdette ble påpekt for noen år siden, ble det gjort en skikkelig opprusting. Kirken i Våler sørger for blomstene, og kommunen tar seg av vedlikeholdet.

Det har lenge vært bra, men nå har altså folk stjålet blomster fra gravene.

Hver 1. mai er det bekransning av bautaen på kirkegården. For noen år siden var det også en større markering med russiske gjester og et omfattende program.
Spesielt etter det har det vært mange innom på sommerstid, også russere, for å se krigsgravene.

– Vi ønsker virkelig at folk skal besøke denne gravplassen og oppleve den som et vakkert sted i full sommerblomst. Derfor er det virkelig å håpe at vi slipper å oppleve en ny runde med blomstertyverier, sier kirkeverge Arild Lande.

Måten stemorsblomstene er fjernet på, viser at dette rett og slett dreier seg om tyveri av blomster og ikke rent hærverk for hærverkets skyld.