Dessverre er det noen av oss som har en litt splittet følelse med en slik situasjon. Vi som blir kalt ut dersom en skogbrann oppstår.

Det er flere som blir involvert ved en slik hendelse. Brann og redning, ambulansetjenesten, sivilforsvaret, frivillige og vår egen skogbrannreserve. De siste er for øvrig også frivillige som har sagt seg villig til å stå på en reserveliste, og som får melding på SMS dersom vi behøver hjelp og støtte under en skogbrann.

Skogbrann er uten tvil noe av det mest krevende vi kan stå oppe i. Det er kort og godt et blodslit fra start til slutt. Varmepåvirkning, røykutvikling, utilgjengelig terreng, tungt redskap skal fraktes og iført heldekkende vernebekledning.

For å unngå de store hendelsene er det mye hver enkelt innbygger kan hjelpe til med, slik at alle kan nyte sommervarmen på best mulig vis.

For det første ber vi alle om å vise aktsomhet med hensyn til grilling og bruk av flammer generelt. Vi er inne i en bålforbudsperiode, som vi håper respekteres av alle.

For det andre ber vi om at dersom du skulle være uheldig, varsle 110 så raskt som mulig. Har du mulighet, så forsøk å avgrense brannen, uten å risikere ditt eget liv eller helse.

For det tredje ber vi dere om å varsle 110 hvis dere oppdager mistenkelig røykutvikling som dere ikke vet hva er. Jo tidligere vi får kommet ut å sjekket, jo større sjanse er det for å hindre utvikling til en stor og omfattende skogbrann.

Til slutt vil vi i brann og redning ønske dere alle en riktig god, men trygg sommer, enten det er på veien, hjemme, på fjellet eller i skogen