Politiet frigir navnet på sjåføren etter ønske fra de pårørende.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 06.12.

Utforkjøringen skjedde ved Bygdin høyfjellshotell, ved brua over Visterelva.

Ulykkesstedet ligger langs fylkesveg 51, rundt fem mil fra Fagernes.

Sjåføren ble sittende fastklemt i lastebilen han kjørte, og tilstanden hans ble lenge beskrevet som alvorlig.

Det ble jobbet lenge med å frigjøre ham fra lastebilen, men Bjørnødegård ble til slutt bekreftet omkommet.

Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken.

Lastebilen mannen kjørte ble liggende i en skrent og arbeidsforholdene på stedet ble beskrevet som krevende.

Politiet opplyser at det fortsatt vil være trafikale utfordringer på stedet en lengre tid framover som følge av ulykken.

Vegen vil være stengt i flere timer framover i forbindelse med at Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe og politiet kartlegger hendelsesforløpet.

Først etter at dette arbeidet er gjort vil lastebilen bli berget, ifølge Vegtrafikksentralen – som anslår at vegen vil forbli stengt fram til rundt klokken 15.00.