Gå til sidens hovedinnhold

Sp: – Politiets responstid beviser at politireformen er en fiasko

Artikkelen er over 1 år gammel

Politiets responstid har økt siden nærpolitireformen ble innført i 2016. Senterpartiet mener det beviser at reformen er en fiasko.

I første tertial rykket politiet ut på 5.707 hasteoppdrag, men ifølge nye tall sliter politiet med å oppfylle sine egne nasjonale krav til responstid, med unntak av byer med over 20.000 innbyggere.

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.

Politiets tall for responstid fra januar og ut mars viser at politiet nådde målet om å være framme på stedet innen 11 minutter i 80 prosent av oppdragene. For tettsteder under 20.000 innbyggere er ikke tallene like lystig lesning:

* I tettsteder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere var politiet framme etter 20 minutter i 80 prosent av tilfellene. Det er ett minutt mer enn målet på 19 minutter.

* I tettsteder med under 2.000 innbyggere og øvrige områder kom politiet fram innen 32 minutter i 80 prosent av oppdragene. Her var målet 30 minutter.

– Fiasko

I 2016, året etter at politireformen ble innført, var responstiden 11 minutter i de største byene, 19 minutter i tettsteder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere og 29 minutter i tettsteder under 2.000 innbyggere.

At tallene viser at responstiden har gått opp, mener Senterpartiet er nok et bevis på at nærpolitireformen er en fiasko. Det sier medlem av justiskomiteen, stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), til NTB.

– Senterpartiet forventer at regjeringen slutter å bortforklare raseringen av politiet, og at de tar innover seg den store mengden rapporter og tilbakemeldinger om at politiet har blitt fjernere fra folk, sier hun.

– Tømt for politi

Enger Mehl mener at nærpolitireformen har sugd inn politifolk til de største byene og tømt lensmannskontorene for politi.

– Vi må bruke pengene på et ekte nærpoliti der folk bor og kutte i byråkratiet og konsulentbruken som har bygget seg opp i de største byene, foreslår hun.

– Det har ikke skjedd en vesentlig forbedring av responstiden, men tvert imot en forverring mange steder. Regjeringen og Arbeiderpartiet lovet at responstiden skulle gå ned med nærpolitireformen, men nå tar det heller lenger tid før politiet kommer.

Peker på pandemien

Justisminister Monica Mæland (H) mener at det virker som om Sp har glemt at landet står midt oppi en pandemi, og at den har påvirket hele samfunnet – også politiet.

– I tillegg er det faktisk sånn at vi ikke engang målte responstid da Senterpartiet satt i regjering, sier justisministeren i en uttalelse til NTB.

– Jeg er stolt over hvordan politiet har håndtert situasjonen og ser at Politidirektoratet har klare planer for hvordan de skal redusere responstiden fremover, sier hun videre og peker på to konkrete punkter:

* Forsterke arbeidsrutinene med bedre kvalitet på meldingsmottaker i operasjonssentralen og flåtestyring.

* I tillegg utarbeider politiet en bedre oversikt over resultater på lavere nivå enn på distriktsnivå, som gjør at distriktene vil ha bedre mulighet til å se hvor utfordringene er størst.

Jobber med tiltak

Politidirektoratet opplyser til NTB at de jobber kontinuerlig med aktuelle tiltak i tett dialog med politidistriktene for å få ned responstiden.

– Vi jobber med er å identifisere tidsbruk i de ulike tidsintervallene gjennom et oppdrag for å sette inn tiltak på riktig sted. Tiltakene for reduksjon i responstid omfatter bedre styring av ressursene, effektive og gode arbeidsrutiner og økt kvalitet i meldingsmottak på operasjonssentral, sier seksjonssjef Elisabeth Rise.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken