Det sier stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen (Sp).

Utspring i Solberg-regjeringen

2. mai i 2020 oppnevnte Solberg-regjeringen et utvalg som skulle se på inntektene til norske kommuner. Utvalget ble kalt Inntektssystemtuvalget og fikk et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

I utredningen foretar utvalget en vurdering av dagens inntektssystem for kommunen i Norge, og kommer med flere forslag til endringer. I går lanserte utvalget sin rapport.

Sandtrøen er sterkt imot mange av forslagene og viser til at de vil innebære at det gis lavere inntekter til mange små og mellomstore kommuner, og at mer penger flyttes fra distriktene til de mest sentrale delene av landet.

Vil kutte i skatteinntektene

– Inntektssystemutvalget foreslår blant annet å kutte i skatteinntektene til kommuner med kraftproduksjon, å redusere inntektene til små og mellomstore kommuner som ikke vil slå seg sammen med nabokommuner, samt å fjerne grunnskoletilskuddet som hver kommune i dag mottar for skolene de opprettholder, sier stortingspolitikeren.

– Dersom utvalgets forslag til endringer hadde blitt vedtatt, ville det gjøre at både Os, Alvdal, Tynset, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Våler ble fattigere kommuner. Til sammen vil alle kommunene i Østerdalen tape over 15 millioner kroner, hvert eneste år, dersom utvalget fikk vedtatt sine forslag. Dette ville på sikt ført til nedlagte skoler, dårligere eldreomsorg, og mindre støtte til både næringsliv og frivillighet i lokalsamfunnene i Østerdalen, legger Sandtrøen til.

Sp vil stanse forslagene

Med disse dystre forhåndsprofetiene er han tydelig på at de sentraliserende forslagene fra utvalget skal stanses.

– Ingen av de sentraliserende forslagene vil bli vedtatt med Senterpartiet i regjering. Dagens regjering vil ikke sentralisere, men tvert imot utvikle hele Norge, slår Sandtrøen fast.