Gå til sidens hovedinnhold

Sparebanken øker egenkapitalen med 900 millioner kroner

Artikkelen er over 2 år gammel

Sparebank 1 Østlandet har vedtatt å øke egenkapitalen med 900 millioner kroner. 700 millioner kroner er allerede på plass gjennom en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot store eksisterende eiere og nye investorer. Eksisterende småinvestorer får mulighet til å kjøpe egenkapitalbevis i en såkalt reparasjonsemisjon på nyåret.

Konsernsjef Richard Heiberg forklarer at Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark) alltid har vært, og fortsatt ønsker å være den mest solide regionsparebanken i Norge.

– Vi har et mål om å ha 16 prosent såkalt ren kjernekapitaldekning. Dette er måten egenkapital måles på i bank. Det gjør at vi kan drive utlånsvirksomhet i både gode tider og dårligere tider. Det er nok å nevne finansieringen av Terningen Arena i Elverum under finanskrisen, hvor alle andre banker trakk seg tilbake, mens Sparebanken Hedmark sørget for finansieringen. Som følge av høy utlånsvekst ser vi at kjernekapitaldekningen faller under vårt mål, og for at vi skal sikre fortsatt ønsket vekst, så vel i Hedmark som for øvrig i vårt markedsområde, henter vi inn mer egenkapital, sier Heiberg.

Verdifall på egenkapitalbevis

Som nevnt ble 700 millioner hentet inn i en rettet emisjon mot større eiere og nye investorer. Da emisjonen ble kjent 9. november sank verdien på eksisterende egenkapitalbevis. Verdien har nå falt til under 83 kroner (fredag) på grunn av det generelle børsfallet.

For å likebehandle de små eierne med dem som fikk delta i den rettede emisjonen, skal det på nyåret gjennomføres en reparasjonsemisjon rettet mot øvrige eiere, samt en ansattemisjon på til sammen 200 millioner kroner.

– For å gi alle eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen muligheter til å delta, gjennomføres en såkalt reparasjonsemisjon. Dette er et standard faguttrykk i meglerbransjen. Disse eiere vil få utstedt tegningsretter som de kan benytte til kjøp av nye egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen, som kommer i januar neste år, opplyser Heiberg, som understreker at en reparasjonsemisjon ikke har noe med ta igjen det tapte etter verdifallet etter den rettede emisjonen å gjøre.

Les også

undefined

 

– Flere forhold påvirker

Heiberg påpeker at det er mange forhold som påvirker kursen på egenkapitalbevisene.

– Kursen på Sparebank 1 Østlandet falt noe i etterkant av emisjonen. Samtidig har det vært stor uro i de internasjonale kapitalmarkedene og børser verden over, også Oslo Børs. Emisjonskursen var 86 kroner per egenkapitalbevis. Prisen ved reparasjonsemisjonen i januar vil være den samme som i den rettede emisjonen, altså 86 kroner, sier Heiberg.

Heiberg selv kjøpte egenkapitalbevis i den rettede emisjonen:

– Jeg deltok i den rettede emisjonen med i underkant av to millioner kroner fordelt på meg privat og på mitt investeringsselskap. De finansielle rådgiverne ønsker at toppledelsen skal delta for gjennom det å vise at vi har stor tro på den videre utviklingen av banken, forklarer Heiberg.

Kommentarer til denne saken