Sparebank-overskuddet økte til 1.263 millioner

REKORDOVERKUDD: Konsernsjef Richard Heiberg leverer nok en gang rekordoverskudd for Sparebank 1 Østlandet.

REKORDOVERKUDD: Konsernsjef Richard Heiberg leverer nok en gang rekordoverskudd for Sparebank 1 Østlandet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En vellykket fusjon, overgang til børs og rekordoverskudd. Sparebank 1 Østlandet går så det griner.

DEL

(Hamar Dagblad) – Tidenes beste resultat, sier konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet.

Opp 160 millioner

Sparebank 1 Østlandet fikk i 2017 et overskudd på 1.263 millioner kroner etter skatt. Det er opp over 160 millioner kroner fra i fjor.

Tallene ble lagt fram på en presentasjon på hos SpareBank1 Markets i Oslo fredag morgen av konsernsjef Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Banken i 2017 har vært igjennom en reise med en fusjon mellom tidligere Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus.

Heiberg kaller fusjonen for vellykket, og viser til at sammenslåingen av bankene skjedde etter tidsplanen, med høy motivasjon i organisasjonen og høyere kostnadsbesparelser enn forventet. Banken regner at de har spart 82 millioner kroner på sammenslåingen.

– Jeg er imponert over organisasjonens evne til å levere i et år med stor omstilling, sier Heiberg.

Sparbank 1 Østlandet gikk på børs denne sommeren til en kurs på 78 kroner. Fredag var kursen, selv i et turbulent marked, 93,20 kroner.

Framtidstro

Heiberg tittet i glasskula. Han tegnet et positivt bilde for tiden framover:

– I forventningsundersøkelsen som vi har foretatt er det optimisme hos bedriftene, og stor tro på framgang også blant privatpersoner. Innlandet preges av solid økonomisk aktivitet og positivisme. Arbeidsledigheten i de fire fylke vi opererer i er på vei nedover. Og det er stabilitet og lite sykliske svingninger. Bedrifter rapporterer imidlertid om utfordringer om å ta unna all etterspørsel på grunn av mangel på arbeidskraft.

Innen utgangen av 2021 håper Heiberg at banken skal være den tredje største sparebankkonsernet i Norge. I dag er Sparbank 1 Østlandet nummer fire:

– For å klare det må vi finne noen å danse tango med.

– Og vi er plassert i et område med et sterkt vektpotensial. Det er et matfat som er hyggelig å være i framover, sier Heiberg.

Sparebank 1 Østlandet 2017

Resultat etter skatt: 1.263 mill. koner (1.110 i 2016).
Egenkapitalavkastning: 10,2 prosent (10,5).
Resultat per egenkapitalbevis: 7,92 prosent (6,95).
Netto renteinntekter: 1.954 millioner kroner (1.490).
Netto provisjons- og andre inntekter: 1.263 millioner (939).
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 227 millioner kroner (220).
Driftskostnader: 1.898 millioner kroner (1.202 millioner kroner).
Tap på utlån og garantier: Inngang på 20 (kostnad på 75) millioner kroner.
Ren kjernekapitaldekning: 16,8 prosent (16,9).

Artikkeltags