(Hamar Dagblad)

– Nå blir vi første bank i Norge som utbetaler utbytte til kundene, sier administrerende direktør Richard Heiberg og direktør for Sparebanken Hedmarks sparebankstiftelse, Tore Anstein Dobloug.

Fikk godkjenning

Sparebanken Hedmark har i hemmelighet jobbet i to år med å få ordningen på plass, som mange kanskje kjenner igjen fra samvirke, forsikring og dagligvare.

– Vi driver en meget solid bank og fikk derfor nylig godkjenning fra Finansdepartementet til å gå i gang med kundeutbytte, basert på overskuddet til banken. Dermed kan vi begynne med ordningen fra og med regnskapsåret 2017. I mars 2018 vil bankens representantskap vedta hvor stort utbyttet til kundene skal bli, og deretter vil pengene komme ganske raskt inn på kundens konto, sier Heiberg.

I 2015 gikk Sparebanken Hedmark i overskudd med en milliard kroner. Heiberg bruker dette overskuddet som et regneeksempel på hvor mye en kunde kan forvente seg å få i utbytte av banken.

– Av dette beløpet ville vi kunne ha utbetalt 165 millioner kroner til kundene våre, like stort som til de som eier egenkapitalbevis. Vi setter en øvre grense for utbytteprosenten på to millioner kroner i lån og to millioner kroner i innskudd. En privatkunde eller småbedrift vil dermed kunne få ut 8.000 kroner maks. Har man et lån på to millioner kroner, og kanskje ikke så mye i innskudd, så vil beløpet ligge rundt 4.000 kroner.

Fortsatt gaver

– Noen vil kanskje si: Hvorfor ikke bare senke utlånsrentene?

– Vi skal være konkurransedyktige i markedet og mener at vi har svært gode betingelser. Men vi skal også fortsette å drive banken godt, slik at kundene kan få noe tilbake i form av dette utbyttet.

Heiberg forsikrer om at utbytteordningen ikke skal gå ut over Sparebanken Hedmarks mange gaver til kultur- og idrettsliv i regionen, som heretter skal gå gjennom den nye sparebankstiftelsen.