(Hamar Dagblad)

Dermed er var en tre år lang prosess i havn og selskapet er nå det eneste selskapet i Hedmark (og det største i Innlandet) som er på børs.

Stort øyeblikk

For konsernsjef Richard Heiberg var det et spesielt øyeblikk. Det markerte nemlig slutten på tre års forarbeid og en hektisk turné der han, investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug og konserndirektør økonomi og finans Geir-Egil Bolstad i forkant hadde vært igjennom 67 møter på 12 dager fra Tynset til London og New York. Nærmere bestemt denne reiseruta: London, Hamar, Elverum, Stockholm, Gjøvik, Lillehammer, Stavanger, Bergen, Tynset, Boston, New York, Kongsvinger, Oslo og Helsinki.

– Nå har vi krysset mål etter det jeg vil kalle en tre år lang kulturreise. Vi har levd 170 år rolig og tilbaketrukket som en eierløs bank, og vi har gjort det bra. Nå får vi håpe det går oppover også etter at jeg har ringt med bjella, sier Heiberg.

– En merkedag i bankens 170-årige historie! I løpet av 2017 har vi lagt bak oss flere store merkepeler: Vi har lansert kundeutbytte, fusjonert med Bank 1 Oslo Akershus AS, byttet navn og nå er vi på børs, sier Heiberg.

Veien fram mot børsnoteringen har vært lang:

– Prosessen har vært til tider slitsom, så det blir en stund til jeg skal være med på neste børsnotering, sier Heiberg og smiler.

– Men det har vært utrolig interessant. Vi har hatt en tegning som har vært ekstremt bra. Nå har vi et eierskap på rundt 4.000 eiere, cirka 400 profesjonelle og institusjonelle eiere og cirka 3.000 småinvestorer og private som er eiere i banken. Og 650 ansatte som har kjøpt egenkapitalbevis.

– Vi har solgt oss inn på stabilitet, likviditet, inntjening og utbytte. Nå må vi levere på det vi har vært rundt omkring og kommunisert til potensielle investorer.

– Hva synes du om eiermiksen dere har fått?

– Det har vært stor interesse for å kjøpe egenkapitalbevis lokalt, og vi er glad for at vi har fått inn mange lokale eiere. Det betyr mye for oss.

– Hva sier du til de som er redde for at banken vil forandre seg etter børsnoteringen?

– Det blir ikke noe race etter kvartalsresultater. For oss har det vært viktig å formidlet at vi skal drive videre som vi alltid har gjort. Folk vil kjenne igjen banken sin også etter dette, beroliger Heiberg.

Rigget for vekst

Hamar-ordfører Einar Busterud hadde tatt turen inn til Oslo for å være med på den historiske begivenheten:

– Dette blir vel den eneste børsnoteringen jeg får vært med på som ordfører. Dette er jo først og fremst spennende for banken; Et uttrykk for at Sparebank 1 Østlandet tar steget opp fra å være lokalbank til en bredere finansinstitusjon. Med den organisasjonsformen banken hadde så var det begrenset hvor mye de kunne vokse videre. Det blir enklere nå.

– Og hva er forventningene for lokalsamfunnet?

– Jeg håper at sparebanken greier å være den lokale banken samtidig som den er på børs, sier Busterud.

Vibeke Hanvold Larsen og Espen Bjørklund Larsen representerte bankens ansatte under den høytidelige seansen i Oslo. De har sammen med 650 ansatte sikret seg egenkapitalbevis:

– Det har vært et stort engasjement blant de ansatte i forkant av børsnoteringen, sier Hanvoll Larsen.

– Den høye prosentandelen med tegning av egenkapitalbevis blant de ansatte viser at vi som jobber i banken har troen på bedriften vi jobber i. Og troen på framtiden, sier Bjørklund Larsen.

Styreleder Siri Strømmevold var også høytidsstemt:

– En helt spesiell dag. Vi har jobbet mot dette i tre år, og nå er vi her. Veldig, veldig morsomt. Selv om mange nå sikkert er slitne, så er det bare å se framover og fortsette jobben med å gjøre banken enda mer solid i framtiden.

Stor pågang

I Hamar og Elverum var det fullsatte møter med folk som ønsket å vite hvordan de skulle investere i banken.

De siste dagene fram mot friste for å sikre seg egenkapitalbevis på forhånd, har banken nærmest blitt nedringt av folk som ville plassere pengene sine.

Sparebank 1 Østlandet har tildelt nærmere 30 millioner egenkapitalbevis på en kurs på 78 kroner per bevis. Rundt 4.000 har tegnet seg som egenkapitalbeviseiere, og det har blitt tegnet for rundt to milliarder kroner.

Egenkapitalbevis er verdipapir på linje med aksjer. Men eierne av egenkapitalbevis har begrenset innflytelse i styrende organer. Og ved et underskudd slipper eierne av egenkapital å dekke underskuddet.

For banken betyr børsnoteringen at de får lett tilgang til kapital om de ønsker å vokse.

Men lokalt eierskap er ifølge Heiberg viktig. For det hele er rigget slik at Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse fortsatt skal eie over 50 prosent av egenkapitalbevisene. Dermed sikrer man at en stor del av overskuddet og utbyttet skal gå tilbake til lokalsamfunnet.

SpareBank 1 Østlandet

er den fjerde største regionale norske sparebanken, målt ved forretningskapital. Per 31. mars 2017 utgjorde forretningskapitalen 139 milliarder kroner og total egenkapital utgjorde 12,4 milliarder kroner.

Banken har om lag 290 000 kunder spredt over de fire fylkene som utgjør Bankens markedsområde: Hedmark, Oppland, Akershus and og Oslo.

Sparebank 1 Østlandet er en del av SpareBank 1-alliansen, hvorav SpareBank 1 Østlandet eier 12,4 prosent.