Regjeringen kommer ikke til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge, ifølge TV 2. Dermed beholder Norsk Tipping sin enerett.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) bekrefter overfor kanalen at regjeringen har landet på at spillmonopolet skal bestå.

Begrunnelsen er ifølge Helleland at Norsk Tipping er med på å finansiere kultur, idrett og frivillighet i Norge. Hensynet til de spillavhengige har også vært viktig.

Godt nytt

– Når vi først skal ha spill, så må vi også sørge for at vi ivaretar de som har problemer med dette. Det er det vi gjør nå, samtidig som overskuddet av Norsk Tipping skal gå til aktivitet i hele landet, til gode kulturformål, til idrett og til frivillighet.

Administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping er glad for beslutningen fra regjeringen om å ikke åpne for å gi lisens til utenlandske spillselskaper.

 

Det betyr at Norsk Tipping fortsatt vil ha enerett til å markedsføre og selge pengespill i Norge.

– Dette er en god nyhet for dem som er opptatt av ansvarlighet og frivillig aktivitet i hele landet, og en dårlig nyhet for dem som er opptatt av spillselskaper på Malta, sier Havnelid.

Et verdivalg

Hun mener Norsk Tipping ivaretar dem som har problemer på en god måte, blant annet gjennom tapsgrenser og oppfølging.

– Dette er et viktig verdivalg. Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser, sier Havnelid.

Et nei til utenlandske spillselskaper betyr ifølge Havnelid også et nei til en mangedobling av tilbudet av aggressive kasino- og sportsspill, en spillkategori som er tett forbundet med spilleproblemer og spilleavhengighet.

PS! En ny undersøkelse gjort på oppdrag for Blå Kors viser at 73 prosent er imot at utenlandske spillselskaper skal få lisens for å drive pengespill i Norge. 

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, som lenge har jobbet for en innskjerpet spillpolitikk, er glad for regjeringens veivalg i spillpolitikken.

– Det er veldig positivt at regjeringen sier klart nei til å åpne for utenlandske pengespillselskap. Å begrense antall aktører og holde pengespillmarkedet under statlig kontroll er viktig for å sikre ansvarlig forvaltning, sier hun.

– Men det trengs økt innsats for å stoppe den ulovlige pengespillreklamen og for å beskytte sårbare spillere, mener Gerhardsen.