Enstemmig avgjørelse i formannskapet

Onsdag formiddag ble Elverum Fotballs søknad om en kommunal lånegaranti på 500.000 kroner behandlet i formannskapet. Politikerne valgte å gå imot rådmannens innstilling, og var enstemmig i sin avgjørelse om å innvilge lånegarantien.