Likviditetskrise i Elverum Fotball: 1 av 5 har ikke betalt treningsavgift

Elverum Fotball befinner seg i en akutt likviditetskrise og må søke om kommunal garanti og banklån for å betale sine driftsutgifter. Hovedårsakene at 1 av 5 av klubbens medlemmer ikke har betalt treningsavgiften, samt en sponsorsvikt på 650.000 kroner.