– Situasjonen er gravalvorlig

ALvORLIG: Kristian Druglimo (t.h.) og Tonje Nohr Smedstad i det avtroppende styret i EHH, understreker at situasjonen i klubben er alvorlig. 
Foto: Wenche Norberg-Schulz

ALvORLIG: Kristian Druglimo (t.h.) og Tonje Nohr Smedstad i det avtroppende styret i EHH, understreker at situasjonen i klubben er alvorlig. Foto: Wenche Norberg-Schulz

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Elverum Håndball drives i dag på kreditors regning, og situasjonen er særdeles alvorlig. Det kom fram under årsmøtet i klubben fredag kveld.

DEL

At situasjonen i Elverum Håndball er alvorlig har vært kjent lenge.

LES OGSÅ: Dette er saken

Fredag kveld ble tallenes tale presentert for årsmøtet, og de har blitt enda større med negativt fortegn enn tidligere omtalt.

Elverum Håndball har en negativ egenkapital på 4.268.000 kroner, og måtte også presentere et driftsunderskudd for 2014 på 865.000 kroner.

Elverum Håndball Herrer har også innført betalingsstopp til sine kreditorer.

– Situasjonen er alvorlig, og det er en stor oppgave som venter i tiden som kommer, sier påtroppende styreleder i EHH, Svein Tollersrud.
Ifølge revisjonsrapporten fra Framås Revisjon AS, er det usikkerhet knyttet til fortsatt drift.

LES OGSÅ: Nye styre-medlemmer

- Vil ta tid å snu dette

«I tillegg til den negative egenkapitalen har Elverum Håndball over tid hatt en meget stram likviditet. Disse forholdene har medført at vi i revisjonsberetningen har presisert at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift i klubben», heter det i rapporten.

Videre står det også at regnskapet for 2014 ikke er et gjennomarbeidet regnskap slik det bør være, og at det fortsatt er mange uavklarte saker som det tar tid å få orden på.

«I 2015 vil det bli innstramminger på kostnader samtidig som økonomigruppa jobber for å øke inntektene. Styret jobber for å snu dette til noe positivt, men det vil nok ta litt tid, skriver Elverum Håndball i sin årsmelding».
 

"Blanke Ark" ga pusterom

Svein Tollersrud sier at det nye styret i Elverum Håndball Herrer (se egen sak) umiddelbart vil starte jobben med å få på plass budsjettet for 2015, og stake ut en videre kurs.

Det viser seg også at redningsaksjonen kalt «Blanke Ark», ble helt avgjørende for at klubben kunne betale ut lønn og innfri sine økonomiske forpliktelser overfor det offentlige.

Uten de 1,5 millioner kronene som kom inn på kronekampen, ville det vært svært vanskelig å drifte klubben videre.

– «Blanke ark» var et svært viktig bidrag til at vi fikk betalt det offentlige, men også for at vi kunne betale ut lønn. Aksjonen ga oss et pusterom slik at vi kunne jobbe videre, bekrefter avtroppende styreleder i EHH, Tonje Nohr Smedstad, og legger til:

– Det er ingen tvil om at situasjonen er gravalvorlig, det har den vært lenge. Nå må fokus være på å få klubben på rett kjøl igjen, og det oppfatter jeg at alle involverte parter er samstemte om!

Artikkeltags